Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Pola oznaczone (gwiazdką) są wymagane.
Dane podmiotu i aplikacji
Wpisz oficjalną nazwę podmiotu, który publikuje Deklarację.
Wpisz nazwę, np. Nasza aplikacja mobilna
Wpisz adres URL wraz z protokołem http:// lub https://
Data publikacji aplikacji mobilnej
dzień-miesiąc-rok
Data ostatniej istotnej aktualizacji
Wybierz datę aktualizacji, która miała istotny wpływ na dostępność aplikacji lub powtórz datę publikacji.
Oświadczenie - status pod względem zgodności
Wybierz opcję „zgodna”, jeśli aplikacja jest w pełni zgodna z ustawą. Wybierz opcję „częściowo zgodna”, jeśli wymogi ustawy są spełnione z pewnymi nielicznymi wyjątkami. Wybierz opcję „niezgodna”, jeśli większość wymogów określonych w ustawie nie jest spełniona.
Wypełnij, jeśli w pytaniu o status zgodności została wybrana opcja `częściowo zgodna` lub `niezgodna`. Wskaż wymagania albo sekcje/treści/elementy/funkcje strony, które są niezgodne z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej. Każdą niezgodność zapisz w odrębnym wierszu.
Wypełnij, jeśli w pytaniu o status zgodności została wybrana opcja `Częściowo zgodna` lub `Niezgodna`, a powodem niezgodności są dozwolone wyłączenia wskazane w art. 3.2 Ustawy (np. dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku). Wskaż wymagania albo sekcje/treści/elementy/funkcje, które są niezgodne wymogami dostępności, ale zostały wyłączone oraz wpisz powód wyłączenia. Każde wyłaczenie zapisz w odrębnym wierszu.
Wpisz adres URL strony lub dokumentu do pobrania z oceną możliwości zapewnienia dostępności aplikacji mobilnej (włącznie z http:// lub https://). Wypełnij tylko, gdy w pytaniu o status zgodności została wybrana opcja 2 lub 3, a jako powód niezgodności zostały wskazane nadmierne koszty zapewnienia dostępności.
Przygotowanie deklaracji
Data sporządzenia deklaracji
Wybierz datę
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji
Powtórz datę sporządzenia deklaracji, jeśli jest to pierwsze oświadczenie
Wpisz nazwę podmiotu, który dokonał oceny zewnętrznej w wyniku przeglądu, badania, audytu, certyfikacji, itp.
Wpisz adres URL strony internetowej z wynikami przeglądu lub pliku z raportem do pobrania (włącznie z protokołem htpps:// lub htpps://).
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Wpisz Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dostępność i załatwianie wniosków
Wpisz adres e-mail osoby kontaktowej odpowiedzialnej za dostępność i załatwianie wniosków.
Wpisz numer telefonu komórkowego lub numer telefonu stacjonarnego z numerem kierunkowym (co najmniej 9 cyfr).
Skargi i odwołania
Wpisz nazwę organu, do którego można wnieść skargę, np. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 100 w Miasteczku
Wpisz dokładny adres, na jaki należy wysłać poczta skargę-odwołanie
Wpisz adres e-mail organu odwoławczego
Wpisz numer telefonu komórkowego lub numer telefonu stacjonarnego z numerem kierunkowym (co najmniej 9 cyfr).
Dostępność architektoniczna
Dostępność architektoniczna. Opisz dostępność architektoniczną siedziby swojej instytucji. Jeżeli lokalizacji jest kilka, podaj adres lokalizacji i utwórz odrębny opis dla każdej lokalizacji. Nazwę (adres) lokalizacji oznacz nagłówkiem H3
Informacje dodatkowe i inne oświadczenia
Udogodnienia. Wpisz informacje przydatne dla osób ze specjalnymi potrzebami o zastosowanych ułatwieniach, np. - skrótach klawiaturowych - przełącznikach rozmiaru tekstu, kontrastach Użyj listy punktowanej. W jednym punkcie wskaż jedną informację
Inne informacje i oświadczenia. Wpisz dodatkowe informacje, które chcesz umieścić w deklaracji, np. deklarację o chęci osiągnięcia lub osiągnięciu poziomu wyższego od wymagań prawnych.
Sprawdź, czy wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie. Jeśli tak, naciśnij poniżej przycisk Utwórz deklarację. Poniżej zostanie wyświetlona treść deklaracji oraz w specjalnym polu pod deklaracja – kod HTML do pobrania. Jeżeli w utworzonej deklaracji znajdą się błędnie wprowadzone dane, popraw je w formularzu powyżej, a następnie ponownie naciśnij Utwórz deklarację.